За нас

Историја

Компанијата е основана во 1994 година, со 100% приватен капитал. Од основањето до сега компанијата покажува позитивни резултати во работењето и константен тренд на раст. На македонскиот пазар нуди сметководствени и консалтинг услуги за домашните и странските клиенти.

Визија

Визијата на компанијата е континуиран раст на долг рок, преку проширување на услугите за домашните и меѓународните клиенти, врз основа на високи етички стандарди во работењето.

Мисија

Врз основа на високите етички и професионални вредности да растеме во високо профитабилна компанија која ќе работи за интересите на клиентите, снабдувајќи ги со широк спектар на услуги во областа на сметководството и консалтингот.

Вредности

Вредностите ги отсликуваат нашите замисли за деловното работење кои ги градиме со нашите вработени, клиенти и останатати соработници. Тие вредности се нашата култура и начин на спроведување на нашата визија.

  • Традиција
  • Доверба
  • Посветеност
  • Иновативност
  • Тимска работа