Консалтинг

ГАЛОП ДВ со цел да им помогне и асистира во растот на своите клиенти нуди консултации и советување во делот на сметководството и финансиите. Преку кооперантите со кои имаме склучено договор во делот на финансии, осигурување и даноци им се во секое време достапни на клиентите за помош и подршка во донесувањето на нивните деловни одлуки.

  • контролинг
  • советување во делот на финансии и осигурување