Администрација и админстрирање на документи

Галоп ДВ нуди админстративни услуги поврзани со пријава/одјава на вработени во АВРМ.

Буџетирање-планирање

Галоп ДВ на своите клинети им обезбедува анализа и проекции на состојбите во Билансот на успех и Билансот на состојба со цел менџментот на нашите клинети може подобро да ги предвиди своите идни состојби во финансиските извештаи.

Консалтинг

ГАЛОП ДВ со цел да им помогне и асистира во растот на своите клиенти нуди консултации и советување во делот на сметководството и финансиите.

Подготовка на финансиски извештаи

Финансиските извештаи се сликата на компаниите и врз основа на нив компаниите треба да ги носат нивните идни одлуки.

Пресметка на даночни обврски

ГАЛОП ДВ е фокусиран на вистинскиот пристап кон управување со даночните ризици, без оглед на видот на организацијата и индустријата во која се работи.

Пресметка на плата и социјални придонеси

Пресметка на плата и социјални продонеси преку современ систем за следење и анализа на трошоците.

Сметководствени услуги

Галоп ДВ нуди сметководствени услуги за домашни и странски компании кои работат во Македонија.

Индустрии

Малопродажба и големопродажба

Услужна дејност

Технологија и
комуникации

Градежништво

Траснпорт и
посредништво

Производство

Портфолио (клиенти)

 • Alumil
 • Aspekt
 • Bramac
 • Bell Gateway
 • Gdi
 • Ipsos
 • Johnson Controls
 • Jugoeksport Stil
 • Maklease
 • Marek Engineering
 • I Style
 • Sintek
 • Tetraktis
 • Tikkurila
 • Zito
 • Hendy Telekom
 • Beorol
 • AM Broker
 • Novometal
 • Seal and Go
 • GUINTOLI
 • NGE Construction
 • LSG Building solutions